Program

TORSDAG 9 NOVEMBER

Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek

 

 

09:00 – 10:00 REGISTRERING

 

10:00 FILM 1: TIDEN ÄR EN DRÖM – Sverige 1859-1879 (1999, regi Jan Lindqvist, 125 min)

följt av samtal med regissören Jan Lindqvist.

 

12:30 LUNCH

 

13:30 INVIGNING

 

13:40 FILM 2: TIDEN ÄR EN DRÖM – Sverige 1880-1900 (2014, regi Jan Lindqvist, 105 min)

 

15:15 KAFFE

 

15:45 DISKUSSION: ”FINNA BILDEN”.

 

Filmaren Jan Lindqvist och journalisten Maja Hagerman tar oss på en resa genom svenska museer, arkiv och hembygdsföreningar i jakt på den dolda svenska bildskatten.

 

17:00 MIDDAG

 

19:00 FILM 3: TIDEN ÄR EN DRÖM - SVERIGE 1900 (2016, regi Jan Lindqvist, 58 min)

FREDAG 10 NOVEMBER

Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek

 

 

08:00 – 08:30 REGISTRERING

 

08:30 FILM 4: LÅNGT FRÅN JORDBRO (2014, regi Rainer Hartleb, 119 minuter)

följt av samtal med regissören Rainer Hartleb.

 

11:00 KAFFE

 

11:15 DISKUSSION: ”BEVARA BILDEN”

 

Vad görs i Sverige för att bevara och tillgängliggöra den svenska bild- och filmhistorien?

Diskutera med Jan Lindqvist, Rainer Hartleb och representanter för Kungliga Biblioteket.

 

12:45 LUNCH

 

13:30 FILM 5: KIBBUTZEN I FALUN (2009, 58 min)

följt av samtal med Björn O. Henriksson (producent) och Staffan Nilsson.

 

15:00 KAFFE

 

15:30 DISKUSSION: ”ANVÄNDA BILDEN”

Hur kan skolor och museer levandegöra den svenska historien genom historisk dokumentärfilm? Pedagogisk reflektion med Maria Deldén (Högskolan Dalarna) och representant från Dalarnas Museum.

 

16:30 Festivalen avslutas